Nordic Operation mot 2017

Informasjonsflyten til medarbeiderne angående beslutninger i Nordic Operations er etter vårt skjønn ikke i nærheten av å være optimal og langt fra flatterende for ledelsen. Det er selvsagt for oss at det er ledelsen som skal informere medarbeiderne om de beslutninger de tar som har betydning for arbeidsplassene.

Nordic Operations ledere skal ha holdt informasjonsmøter og informert alle berørte ansatte(?) om drastiske endringer de neste årene. Den vedlagte presentasjonens viser ledelsens budskap veldig tydelig.

Les mer

Viktig informasjon om medlemskapet!

Flere medlemmer har henvendt seg med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til medlemskap hvis de slutter i EVRY, endrer stillingsbrøk eller tar permisjon. Negotia har differensiert kontingent slik at de som har lavere stillingsprosent også betaler en lavere kontingent. Blir du også uten inntekt en periode så kan du også søke om kontingentfritak. Og som pensjonist skal du bare betale 1 månedskontingent pr. år. Og du beholder medlemsfordelene!

Les mer

Selgerevent 2014

Negotia inviterer herved alle våre medlemmer innen salg, service og marked til en interessant, morsom og lærerik bransjeaften. Ta gjerne med dine uorganiserte kollegaer og salgsvenner. Det vil bli servert mat og drikke.

  • Dato: 13. november 2014
  • Tid: 17:30-20:30
  • Sted: Negotia i Lakkegata 23, OSLO
  • Arrangementet er gratis men reise, opphold, parkering ol. må man betale selv.
  • Påmelding og informasjon

 

Hva skaper trivsel på arbeidsplassen?

Oslo avdeling inviterer til et foredrag onsdag den 15. oktober om trivsel på arbeidsplassen. Foredragsholder er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi Ståle Einarsen. Arrangementet starter med en 3-retters middag kl 17:00, foredrag pågår fra kl.18-21.

Les mer