Ny kontingent fra 1.januar 2015

Negotias landsmøte 2014 har vedtatt endringer i forbundets kontingent med virkning fra 1. januar 2015. Nye kontingent satser er som følger:

  • For stillinger inntil 51 %                 :  196 kroner
  • For stillinger fra 51 inntil 76 %        :  294 kroner
  • For stillinger fra 76 % til 100%       :  392 kroner 

Hva koster det?

Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

  • Frivillig tilbud på alle utestående aksjer til NOK 16 per aksje
  • Tilbudskursen utgjør en premie på 53 prosent av volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs for den siste seks månedersperioden frem til EVRY annonserte en strategisk prosess 27. august 2014
  • Aksjonærer som representerer ca 73,85 prosent av aksjene har forhåndsakseptert tilbudet
  • Styret i EVRY har enstemmig besluttet å anbefale tilbudet til selskapets aksjonærer
Les mer

Offshoring - finnes det en gratis lunsj?

Computerworld har en artikkel som ser på bl.a. offshoring, nearshoring og ikke minst "reshoring". Lurer du på begrepene og hvor lønnsomt det er å offshore?