Ad. Oppfordring til politisk streik 28. januar kl. 1400 til kl. 1600 / Informasjon

Under parolen «Forsvar arbeidsmiljøloven» har YS sammen med LO og Unio planlagt en politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, www.mittarbeidsliv.no

Les mer

Vi søker nye tillitsvalgte

Ønsker du å være med i styret i den tøffeste og mest spennende fagforeningen i EVRY?

Informasjon om overtidsbetaling 50%

Mange av Negotias medlemmer fra det gamle stillingsnivåsystemet i Fellesdata/EDB BP AS har tidligere ikke fått overtidsbetalt i 50% periodene (klokken 17-21 på hverdager). I 2012 forhandlet vi oss frem til en overgangsordning for de i tidligere stillingsnivå 9 (SN9). 

Les mer

Ad. Oppfordring til politisk streik 28. januar kl. 1400 til kl. 1600.

Under parolen "Forsvar arbeidsmiljøloven" har YS, LO og Unio varslet politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Mer informasjon og fagforeningenes syn på dette finner dere på www.mittarbeidsliv.no, så følg med her.

Les mer