Årets lønnsoppgjør

Nå er det jo en årlig foreteelse at vi forhandler lønn, og nå er vi snart i gang igjen. I dag har EVRY presentert rikets tilstand sett med ledelsens briller. Nå skal vi sette oss ned og gå igjennom tallene og utarbeide våre innspill/krav. Forhandlingene innledes mandag den 30. mai.

Vår forhandlingsdelegasjon vil bestå av Anne Kathrine Nordvang (leder), Tommy Aldrin og Jonny Andersen.

Vh.

Eirik Bornø
Leder

Medlemsinfo mars

Vi har nå lagt bak oss de første månedene i 2016 og har hatt tilnærmet normal drift av klubben i motsetning til de siste årene hvor vi konstant har levd i unntakstilstand med nedbemanninger og kostnadskutt – vi er dog ikke ferdig med nedbemanninger. Vi har avholdt valg, hatt årsmøte, deltatt i drøftingsmøter, nordisk SU og tatt oss av enkeltmedlemmer som trenger litt hjelp og støtte. Vi har også begynt å forberede oss til årets lønns – og tariff forhandlinger samt utvikling av politisk plattform hvor vi nå trenger litt hjelp fra dere.

Les mer

Protokoll årsmøte 2016

Det ble avholdt ordinært årsmøte i avdeling Negotia EVRY onsdag 17.02.2016.

Protokoll med info om nytt styre.

Negotias hederspris til EVRY tillitsvalgt

Negotias høyeste utmerkelse er tildelt Anne Kathrine Nordvang (Anka) fra EVRY. Hedersprisen kan gis til medlemmer som har utmerket seg med helt spesiell innsats for organisasjonen over lang tid. Vi gratulerer!