Sommerhilsen 2016

Her kommer en liten sommerhilsen fra oss i Negotia EVRY og noen ord om hva vi har fokus på i disse dager utover lønnsforhandlinger og nedbemanninger.

Les mer

Årets tariffoppgjør - viktig sak!

I forbindelse med årets tariffoppgjør er saken om tariffhopping et viktig prinsipielt spørsmål.

Negotias medlemmer i callsenterbedriften GoExcellent opplevde at bedriften meldte seg ut av Virke og inn i NHO for å unngå tarifforpliktelser. Denne tariffhoppingen betyr reduserte lønns- og arbeidsvilkår for de av våre medlemmer som fra før er lavlønte. De mister:

  • Regulert minstelønn
  • Tillegg for sen arbeidstid
  • Tillegg for skiftarbeid
  • Fagbrevtillegg

Dette er uakseptabelt!

Negotias hovedbudskap i tariffoppgjøret i september er:

Arbeidsgiverforeninger skal konkurrere på noe annet enn ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Bedrifter skal ikke kunne organisere seg bort fra tarifforpliktelser, som fører til at ansatte mister opparbeidede rettigheter. Det er tariffhopping, og det vil Negotia ha slutt på!

Negotia sier derfor:

  • Nei til lønnsdumping
  • Vi krever at medlemmene beholder en lønn de kan leve av
  • Vi kjemper for de lavløntes rettigheter
  • Tariffhopping som middel for å svekke lønns- og arbeidsvilkårene i en hel bransje må stoppes.
  • Et forutsigbart og stabilt norsk arbeidsliv krever ansvarlighet – også fra arbeidsgiverne

Nytt regelverk for innskuddspensjon

Fra 1.januar 2014 kom det nye regler for innskuddspensjon og bedriftene har frist til 1.januar 2017 med å implementere de nye reglene.