Vi trenger flere medlemmer!

Vårt medlemstall har vært dalende de siste årene, en del har sluttet via nedbemanninger, alder eller overgang til IBM. Vi er avhengig at flest mulig er organisert slik at vi opprettholder våre avtaler, opparbeidede rettigheter og ikke minst AFP! 

Så vi trenger hjelp av dere, våre medlemmer, til å verve nye medlemmer. Dere er våre beste ambassadører, som kan fortelle kolleger viktigheten av å være organisert i Negotia, spesielt dere som har blitt hjulpet i en vanskelig situasjon. Så snu deg rundt og spør dine kollegaer om de er organisert og fortell om hvor viktig det er å organisere seg i Negotia. I tillegg kan det være masse penger å spare på å benytte seg av medlemsfordelene.

Les mer

Å være organisert gir deg styrke!

 

Enighet i meklingen. Streik er avverget!

Negotia, Parat og YTF kom til enighet med NHO i meklingen på Funksjonæravtalen og Salgfunksjonæravtalen etter forhandlinger på overtid søndag morgen 2. oktober. Det innføres et nytt bilag tilpasset callsenterbransjen. Bilaget inneholder blant annet minstelønnsatser og ubekvemtillegg. Det blir sendt ut mer detaljert informasjon om saken i løpet av mandagen.

Mekling i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO

I dag (fredag 30.9) startet meklingen i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO. 

Dersom ikke Riksmekleren klarer å bringe partene til enighet innen meklingsfristens utløp, går Negotia ut i streik fra søndag 2. oktober.

Les mer