Innkalling til årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling Tietoevry onsdag 6.mars 2024 kl. 15:30.

Les mer

Varsel om ordinært årsmøte 2024

I henhold til våre vedtekter så skal det avholdes årsmøte og valg før 1.mars og årsmøtet skal varsles minst 4 uker i forveien. Negotias sentrale vedtekter, som våre lokale vedtekter bygger på, ble fristen for årsmøtet endret på Landsmøtet i 2023 til 15.mars. Dette for å gi avdelingene bedre tid til årsmøtene. Det anses derfor hensiktsmessig å sette dato for årsmøtet til onsdag 6.mars. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet dvs. innen 21.februar

Før årsmøtet skal det også gjennomføres valg på nytt styre. Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid og vi håper at mange kandidater melder seg til innsats i Negotia styret! Egen mail om valget vil komme fra valgkomitéen, men dersom du allerede nå vet at du vil bidra aktivt så kan du sende mail til anja.ehrecke@tietoevry.com.   

Innkalling med dagsorden og kopi av alle saker som skal opp på årsmøtet vil bli sendt ut innen 28.februar. Det vil bli allokert møterom for årsmøtet med tillitsvalgte i Oslo og Trondheim og ellers mulighet for oppkobling via Teams.

Invitasjon til båttur

Vi gjentar suksessen fra ifjor og inviterer våre medlemmer Oslo-området på båttur i Oslofjorden onsdag 6.september 2023 kl 17. Påmeldingsfrist 29.august.

 

Pensjon – pengene du skal leve av når du slutter å jobbe

Webinar

Synes du pensjon er komplisert? Er pensjonisttilværelsen langt frem i tid? Eller sørger pensjonsordningene for at du er godt nok ivaretatt? Kanskje gjenspeiler spørsmålene tanker du har gjort deg? I så fall er webinaret relevant for deg! Webinaret vil gi deg noen knagger til hjelp for å bli litt klokere om egen pensjon. Du vil få noen tips og råd som gjør deg i stand til å gjøre noen valg, sjekke egen pensjonsordning, og gi deg generell veiledning innen temaområdet pensjon. Jo tidligere du setter deg inn i pensjonsordningene og egen pensjon, desto større mulighet har du til å påvirke egen pensjon. Webinaret vil belyse AFP og noen fallgruver, innretningen og muligheter på arbeidsgivers pensjonsordning (innskuddspensjon) og medlemsfordelen YS Pensjon.

Negotia inviterer til webinar tirsdag 9.mai kl 16-17:30.

Les mer