Får du lønn som fortjent?

Lønn som fortjent?

Sitter du med en følelse av at du ligger for lavt i lønn i forhold til hva du kunne fått andre steder? I EVRY er det rom for å ta opp spørsmål om lønn, både i medarbeidersamtalen og ellers i året. Men en slik samtale krever at du forbereder deg godt. Negotia har samlet konkrete råd rundt temaet i et nyttig hefte som du kan laste ned fra deres hjemmesider.

Les mer

Protokoll årsmøte 2018

Protokoll

Innkalling til årsmøte 2018

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling EVRY onsdag 14.februar 2018 kl. 15:30.

Les mer

Varsel om ordinært årsmøte

I henhold til våre vedtekter så skal det avholdes årsmøte og valg før 1.mars og årsmøtet skal varsles minst 4 uker i forveien. Dato for årsmøtet er satt til onsdag 14.februar og periode for elektronisk styrevalg blir i perioden 6.februar-13.februar. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet dvs. innen 31.januar. 

Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid og vi håper at mange kandidater melder seg til innsats i Negotia styret! Egen mail om valget vil komme fra valgkomitéen men dersom du allerede nå vet at du vil bidra aktivt så kan du sende mail til britt.inger.larsen@evry.com eller jorgen.malmstrom@evry.com

Innkalling med dagsorden og kopi av alle saker som skal opp på årsmøtet vil bli sendt ut innen 7.februar. Det vil bli allokert møterom for årsmøtet med tillitsvalgte i Oslo, Bergen og Trondheim og ellers mulighet for oppkobling via Skype.