Innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling TietoEVRY onsdag 26.februar 2020 kl. 15:30.

Les mer

Varsel om ordinært årsmøte

I henhold til våre vedtekter så skal det avholdes årsmøte og valg før 1.mars og årsmøtet skal varsles minst 4 uker i forveien. Dato for årsmøtet er satt til onsdag 26.februar og periode for elektronisk styrevalg blir i perioden 18.februar-25.februar. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet dvs. innen 12.februar. 

Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid og vi håper at mange kandidater melder seg til innsats i Negotia styret! Egen mail om valget vil komme fra valgkomitéen men dersom du allerede nå vet at du vil bidra aktivt så kan du sende mail til britt.inger.larsen@evry.com eller jorgen.malmstrom@evry.com

Innkalling med dagsorden og kopi av alle saker som skal opp på årsmøtet vil bli sendt ut innen 19.februar. Det vil bli allokert møterom for årsmøtet med tillitsvalgte i Oslo, Bergen og Trondheim og ellers mulighet for oppkobling via Teams.

Fremtidens fagbevegelse

Fagbevegelsen opplever at organisasjonsgraden går ned. Dette er en skummel trend som vi må snu. Negotia Ung og Parat Ung inviterer derfor til en workshop for å komme opp med gode idéer for å snu denne trenden. Vi har invitert mange spennende innledere for å få de kreative tankene til å strømme.

Arrangementet er gratis. Påmelding gjøres via denne linken: http://bit.ly/FremtidensFagbevegelse

 Fremtidens fagbevegelse

10:30 - 11:00
Dørene åpner

11:00 - 12:15
Historien til fagbevegelsen og viktigheten av en sterk fagbevegelse for fremtiden

12:15 - 13:30
Det digitale arbeidslivet

13:30 - 14:00
Lunsj

14:00 - 14:45
Fremtidens YS

14:45 - 15:45
Ungdomspartidebatt

15:45 - 16:00
Pause

16:00 - 17:00
Humoristisk innslag

Protokoll årsmøte 2019

Protokoll