Medlemsmøte 26.januar - pensjon

Opptak fra medlemsmøte 26.januar angående pensjon

Les mer

Varsel om ordinært årsmøte

I henhold til våre vedtekter så skal det avholdes årsmøte og valg før 1.mars og årsmøtet skal varsles minst 4 uker i forveien. Dato for årsmøtet er satt til onsdag 17.februar. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet dvs. innen 3.februar

Før årsmøtet skal det også gjennomføres valg på nytt styre. Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid og vi håper at mange kandidater melder seg til innsats i Negotia styret! Egen mail om valget vil komme fra valgkomitéen, men dersom du allerede nå vet at du vil bidra aktivt så kan du sende mail til britt.inger.larsen@tietoevry.com, jorgen.malmstrom@tietoevry.com eller anja.ehrecke@tietoevry.com.   

Innkalling med dagsorden og kopi av alle saker som skal opp på årsmøtet vil bli sendt ut innen 10.februar. Årsmøtet avholdes trolig på Teams.

Invitasjon til webinar med Marco Elsafadi

Negotia avdeling Oslo & omegn ønsker med dette å invitere deg til et GRATIS webinar med selveste Marco Elsafadi!

Les mer

Protokoll årsmøte 2020

Protokoll