Hvorfor skal jeg være organisert - lønner det seg?

Det er kanskje slik at vi som jobber med disse tingene til daglig blir litt blind for at andre ikke skjønner det som for oss er innelysendeFrown? Vi registrerer at både medlemmer og ikke medlemmer spør om hvorfor de skal/bør være organisert i en fagforening, og da vi må erkjenne at vi er/har vært for dårlige til å formidle viktigheten av å ha sterke og levedyktige fagforeninger.

Les mer

Endelig enighet om overtid!

Les mer

Budsjettnedskjæringer!

Les mer