Artikler

Mekling i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO

I dag (fredag 30.9) startet meklingen i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO. 

Dersom ikke Riksmekleren klarer å bringe partene til enighet innen meklingsfristens utløp, går Negotia ut i streik fra søndag 2. oktober.

Les mer

Brudd i forhandlingene med NHO

Mandag morgen startet tarifforhandlingene mellom Negotia og NHO. Forhandlingene gjelder Funksjonæravtalen, altså den tariffavtalen vi er omfattet av. Kort tid etter oppstart endte partene i brudd. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren, og Negotia må samtidig forberede seg på mulig konflikt.

- Den harde nøtten i oppgjøret er den såkalte tariffhoppingen, hvor arbeidsgivere organiserer seg bort fra avtalte lønnssatser og tillegg. Effekten er at medlemmer går ned i lønn, og det er ikke akseptabelt. Vi hadde håpet det var mulig å forhandle om en løsning, men avstanden mellom partene synes dessverre for stor.

-   Det er foreløpig uvisst når meklingen blir gjennomført, men det blir i henhold til formalitetene tidligst om 14 dager. Vi kommer med mer informasjon om dette etter hvert som ting blir klart. Men uansett må vi nå forberede oss på en mulig konflikt. Eirik sitter i forhandlingsutvalget så vi er tett på saken

Her kan du lese mer om tariffhopping

 

Sluttpakke - hva bør du tenke på?

Nedbemanning og omorganiseringer fører ofte til at arbeidstakere fratrer mer eller mindre frivillig, etter å ha inngått avtale om såkalte sluttpakker. Her er noen tips dersom du får et slikt "tilbud".

Prosess, møter og taushet

I går ble berørte miljøer i Financial Services informert om at det skal foretas en nedbemanning i forbindelse med at Financial Services skal redusere kostnader med 100 millioner innen utgangen av 2016.

Les mer

Invitasjon til motivasjonskveld på Hamar 5.september

Vi i Negotia har tidligere arrangert motivasjonskvelder med stor suksess - og nå gjør vi det igjen!
Denne gang kommer vi til Hamar, og medlemmer i regionen er hjertelig velkomne. 

Les mer

Sommerhilsen 2016

Her kommer en liten sommerhilsen fra oss i Negotia EVRY og noen ord om hva vi har fokus på i disse dager utover lønnsforhandlinger og nedbemanninger.

Les mer