Artikler

And the winner is...

Vinner av hovedpremien i vår vervekampanje for desember er trukket, og den heldige er:

Les mer

En liten julehilsen m.m. – sent men godt!?

På et vis er det vel slik vi har følt det de siste årene - at vi alltid henger litt bakpå.

Det skjer mye i en stor bedrift som vår og det medfører travle dager for oss alle, også tillitsvalgte. Det er en kjensgjerning at det har vært, og er, mye uro både i arbeidslivet og samfunnet generelt for tiden, noe som også har påvirket og påvirker oss. Internt hos oss har nok de største utfordringene knyttet seg til alle endringene som har medført nedbemanninger.

Les mer

Informasjon om lønnstvist

Les mer

Vi trenger flere medlemmer!

Vårt medlemstall har vært dalende de siste årene, en del har sluttet via nedbemanninger, alder eller overgang til IBM. Vi er avhengig at flest mulig er organisert slik at vi opprettholder våre avtaler, opparbeidede rettigheter og ikke minst AFP! 

Så vi trenger hjelp av dere, våre medlemmer, til å verve nye medlemmer. Dere er våre beste ambassadører, som kan fortelle kolleger viktigheten av å være organisert i Negotia, spesielt dere som har blitt hjulpet i en vanskelig situasjon. Så snu deg rundt og spør dine kollegaer om de er organisert og fortell om hvor viktig det er å organisere seg i Negotia. I tillegg kan det være masse penger å spare på å benytte seg av medlemsfordelene.

Les mer

Å være organisert gir deg styrke!

 

Enighet i meklingen. Streik er avverget!

Negotia, Parat og YTF kom til enighet med NHO i meklingen på Funksjonæravtalen og Salgfunksjonæravtalen etter forhandlinger på overtid søndag morgen 2. oktober. Det innføres et nytt bilag tilpasset callsenterbransjen. Bilaget inneholder blant annet minstelønnsatser og ubekvemtillegg. Det blir sendt ut mer detaljert informasjon om saken i løpet av mandagen.