Artikler

Innkalling til årsmøte 2018

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling EVRY onsdag 14.februar 2018 kl. 15:30.

Les mer

Varsel om ordinært årsmøte

I henhold til våre vedtekter så skal det avholdes årsmøte og valg før 1.mars og årsmøtet skal varsles minst 4 uker i forveien. Dato for årsmøtet er satt til onsdag 14.februar og periode for elektronisk styrevalg blir i perioden 6.februar-13.februar. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet dvs. innen 31.januar. 

Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid og vi håper at mange kandidater melder seg til innsats i Negotia styret! Egen mail om valget vil komme fra valgkomitéen men dersom du allerede nå vet at du vil bidra aktivt så kan du sende mail til britt.inger.larsen@evry.com eller jorgen.malmstrom@evry.com

Innkalling med dagsorden og kopi av alle saker som skal opp på årsmøtet vil bli sendt ut innen 7.februar. Det vil bli allokert møterom for årsmøtet med tillitsvalgte i Oslo, Bergen og Trondheim og ellers mulighet for oppkobling via Skype.

Outsourcing på ville veier

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest har skrevet en kommentar i E24 (ekstern lenke).

Temakveld Oslo

Negotia avdeling Oslo & omegn inviterer til temakveld "Negotias politiske plattform - identitet & arbeidsliv" på YS-huset torsdag 19.oktober kl 17. Det blir pizza og mineralvann servert kl 17 og debattstart kl 1730. 

Medlemmer av forbundsstyrets møter til en samtale loset i havn av Oslo avdelings’ Petter Sommervold. Vi stiller spørsmål om hva forbundsstyremedlemmene tenker om Negotias framtid på områdene "Identitet, marked & medlemsservice" og "Arbeidsliv". Blant annet ser vi på følgende problemstillinger: 

  • Vi tenker at «alle vil at vi skal verve nye medlemmer» - men klarer vi å «ri to hester samtidig» - altså for eksempel satse på både enkeltmedlemmer, små og mellomstore bedrifter og store bedrifter samtidig?
  • Hvordan skal Negotia møte løsere tilknytningsformer til arbeidslivet – er det nok å «bare» «være imot det»?
  • Negotia er for normalarbeidsdagen – er det det samme som et aktivt standpunkt mot den foreslåtte 6-timersdagen?
  • Hva legger Negotia i at man skal arbeide for forbedrede OTP’er?

Det er tenkt avslutning kl 19.

Som dere ser så er vi litt sent ut med invitasjon så vi må dessverre be om rask avklaring for påmelding. Vi beklager å gi så kort frist, men vi setter stor pris på om du har anledning til å delta, og avventer spent respons.

Påmelding til; gprebensen@cokecce.com Påmeldingsfrist: 10.oktober
Påmeldingen må inneholde navn, arbeidssted, mailadresse og telefonnummer.

PS! Hvis du har noen allergier e.l. vi trenger å ta hensyn til så skriv det i påmeldingen.

Mvh Negotia avdeling Oslo & omegn

Vinnere Negotia-dagen

Monster truck
Det ble fullt truck på Negotia-dagen den 12.september, utdeling av boller, knaskegulerøtter og flyers, kjøring av monster truck og quiz med flotte premier. Her er vinnerne:

Monster truck:

1. premie Ørjan Huusbye (tandemhopp/dykkerkurs)
2. premie Jørgen Malmstrøm (gavekort overnatting Scandic hotell, treningsarmbånd, solbriller)
3. premie Finn Roald (treningsarmbånd, solbriller)

Quiz:

1. premie 19/20 rette, Yvonne Tsang (gavekort kr. 1500)
2. premie 17/20 rette, Hilde Solem, Merete Kinn Berg, Ashis Patro, Inger Solberg 
   (alle får gavekort på kr. 500)


Vi takker alle for deltagelsen smile

Negotia-dagen

Monster truckHold av 12.september! Denne dagen går nemlig Negotia-dagen av stabelen. 

Vi i Negotia EVRY har jobbet med å finne en god måte å pleie eksisterende medlemmer, og få lokket nye medlemmer til klubben vår. I den anledning planlegger vi nå et event for å skape litt blest rundt Negotia og det vi holder på med. Først ute er Fornebu, og dersom arrangementet blir en suksess, vil vi gjenta denne ved andre lokasjoner etter hvert. Tanken med opplegget er at vi skal nå ut til flest mulig av EVRYs ansatte – både deg som allerede er medlem – og alle de andre potensielle medlemmene.

Bakgrunn:

Det er en realitet at organisasjonsgraden i private norske bedrifter hatt en nedadgående tendens de siste årene, og fagforeningene i EVRY er ingen «kjerringa mot strømmen» i så måte.

Vi har behov for å øke organisasjonsgraden i EVRY både for å være relevante for ledelsen (selvfølgelig får vi høre dette i forhandlinger) og for å kunne opprettholde/forsvare/reforhandle allerede inngåtte avtaler på en god måte.

Et hovedargument for ansatte for ikke å bli medlemmer i en fagorganisasjon er at de får det samme uansett. Det er for så vidt korrekt, MEN spørsmålet er jo hva som skjer dersom vi har en nedadgående medlemstrend i tiden fremover også?

Vi i styret må nok innse at vi ikke har vært flinke nok til å synliggjøre viktigheten av å være organisert. Vi tillitsvalgte er overbevist om at det er viktig, og det finnes undersøkelser/forskning som bekrefter at man kommer bedre ut av det i arbeidslivet (lønn, miljø, goder o.l.) ved høy organisasjonsgrad.

Potensialet vårt for nye medlemmer i EVRY er stort, og vi har ikke noe imot at DU som allerede er medlem hjelper oss litt. Det kan gjøres enkelt; Snakk om det, eventuelt snu deg både til høyre og venstre og spør om den/de du ser er medlem i Negotia ?. For ordens skyld i disse valgtider; Negotia er partipolitisk uavhengig!!!

Hva er Negotia-dagen?

Som nevnt vil vi starte på Fornebu 12. September. Målet med dagen er å "hanke inn" flere medlemmer, samtidig som vi ønsker å snakke med deg som allerede er medlem. Arrangementet vil forhåpentligvis oppfattes som litt uortodoks til fagforening å være – men vi både håper og tror at det vil bidra til at flere ser oss.

Tidsplan:

06:30 – 09:30: Representanter fra styret i Negotia EVRY vil være tilstede foran A- og B-inngangen. Vi vil være tilgjengelig for en prat om Negotia. Vi tilbyr også en liten morgensnack.

11:00 – 14:00: Vi vil stå ved scenen på "Telenortorget" mellom kl. 11 og 14, og snakke med "gamle" og potensielle nye medlemmer. Vi arrangerer også konkurranser, og deler ut t-skjorter og flotte premier. Mer info om dette vil komme.

Sett av litt tid til oss den 12. September – det kan bli moro!!! Vi gleder oss i alle fall...