Artikler

Innkalling til årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling Tietoevry torsdag 17.februar 2022 kl. 16:00.

Les mer

Varsel om ordinært årsmøte 2022

I henhold til våre vedtekter så skal det avholdes årsmøte og valg før 1.mars og årsmøtet skal varsles minst 4 uker i forveien. Dato for årsmøtet er satt til torsdag 17.februar. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet dvs. innen 3.februar

Før årsmøtet skal det også gjennomføres valg på nytt styre. Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid og vi håper at mange kandidater melder seg til innsats i Negotia styret! Egen mail om valget vil komme fra valgkomitéen, men dersom du allerede nå vet at du vil bidra aktivt så kan du sende mail til britt.inger.larsen@tietoevry.com, jorgen.malmstrom@tietoevry.com eller anja.ehrecke@tietoevry.com.   

Innkalling med dagsorden og kopi av alle saker som skal opp på årsmøtet vil bli sendt ut innen 10.februar. Årsmøtet avholdes trolig på Teams.

Protokoll årsmøte 2021

Protokoll

Innkalling til årsmøte 2021

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling TietoEVRY onsdag 17.februar 2021 kl. 15:00.

Les mer

Medlemsmøte 26.januar - pensjon

Opptak fra medlemsmøte 26.januar angående pensjon

Les mer

Varsel om ordinært årsmøte

I henhold til våre vedtekter så skal det avholdes årsmøte og valg før 1.mars og årsmøtet skal varsles minst 4 uker i forveien. Dato for årsmøtet er satt til onsdag 17.februar. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet dvs. innen 3.februar

Før årsmøtet skal det også gjennomføres valg på nytt styre. Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid og vi håper at mange kandidater melder seg til innsats i Negotia styret! Egen mail om valget vil komme fra valgkomitéen, men dersom du allerede nå vet at du vil bidra aktivt så kan du sende mail til britt.inger.larsen@tietoevry.com, jorgen.malmstrom@tietoevry.com eller anja.ehrecke@tietoevry.com.   

Innkalling med dagsorden og kopi av alle saker som skal opp på årsmøtet vil bli sendt ut innen 10.februar. Årsmøtet avholdes trolig på Teams.