Om Negotia Tietoevry

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS.

Forbundet har i dag cirka 22.000 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer.
Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

Navnet - NEGOTIA - er nytt fra 2006. Det assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.

Negotia Tietoevry har 700 medlemmer og er den største fagforeningen i Tietoevry Norge. De fleste medlemmene i Negotia Tietoevry kom ifra Husforeningen som initielt ble startet som en intern fagforening i Fellesdata. Husforeningen var frittstående og uten formell tilknytning til andre arbeidstakerorganisasjoner. Men etter at arbeidsgiver besluttet å bytte arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO/Abelia ble Husforeningen tvunget til å finne et nytt hjem, og valget falt da på Negotia. Etter et ekstraordinært årsmøte valgte 99% av medlemmene å følge styrets anbefaling og ble kollektivt meldt inn i Negotia fra og med 1.april 2008.

Det skal være kort vei fra deg som medlem til Negotia Tietoevrys ledelse. I viktige saker kan vi avholde avstemninger slik at vi er sikre på at vi er på linje med din og andre medlemmers oppfatning. Det å ha en demokratisk oppbygd forening sikrer at du alltid vil ha et styre som avspeiler majoriteten av medlemmenes interesser.

Negotia arbeider for å ivareta dine interesser og ditt arbeidsmiljø ved å sørge for at arbeidslivets spilleregler blir fulgt, og når konflikter oppstår tilbyr Negotia hjelp, samhold og eventuelt advokatbistand.

Det er viktig for oss at bedriften vokser seg sterk ved å holde fast på langsiktige målsetninger. Kortsiktige tiltak må ikke rive ned mer enn de bygger opp. Negotia skal være en seriøs og respektert avtalepartner som blir tatt på alvor i Tietoevrys ledelse.

Vi samarbeider med tilsvarende fagforeninger innenfor samme sektor. Innenfor slike allianser arbeider vi for å få valgt inn våre representanter inn i bestemmende organer som Tietoevrys konsernstyre. Fordelen med dette er at vårt syn blir godt kjent, og at vi kan være med å påvirke beslutninger som fattes for hele bedriften. Vi legger også vekt på å være en kunnskapsrik forening innenfor det feltet vi er satt til å ivareta. Kurs og annen opplæring for tillitsvalgte sikrer oss dette.

Trivsel på arbeidsplassen er viktig for deg og dine omgivelser. For å bidra til dette har vi som mål å ha jevnlige medlemsmøter. Målet med disse møtene er ikke bare at man skal bli bedre kjent med arbeidskolleger. Hensikten er også at medlemmene og styret skal ha en møteplass, hvor vi kan møtes ansikt til ansikt og kan ta opp, diskutere og få innspill på aktuelle temaer og hendelser.

Det at vi er den største fagforeningen og dermed utgjør "kjøttvekta", og samtidtig at vi er eier av Funksjonæravtalen, gjør at vi ofte sitter i førersetet under forhandlinger med arbeidsgiver. Ofte er det slik at de andre foreningene må følge resultatet av våre forhandlinger. Men i det praktiske har vi selvfølgelig et godt samarbeid med de andre foreningene og prøver å ta hensyn til alles ønsker før vi går i forhandlinger.