Kontakt oss

E-POST

e-mail negotia@tietoevry.com (fellespostkasse)
     


Styret i Negotia TietoEVRY 2021/2022

Tommy Sander Aldrin
Leder/hovedtillitsvalgt (Fornebu)

Tommy Sander Aldrin
tommy.aldrin@tietoevry.com
Jonny Andersen
Nestleder (Trondheim)

Jonny Andersen
jonny.andersen@tietoevry.com
Lotta Westrøm
Kasserer (Fornebu)

Lotta Westrøm
lotta.westrom@tietoevry.com
Tor Erik Alsli
Sekretær (Trondheim)

Tor Erik Alsli
tor.erik.alsli@tietoevry.com
Roger Jacobsen
Styremedlem (Fornebu)

Roger Jacobsen
roger.jacobsen@tietoevry.com
Angelica Hornesjø
UNG-representant (Fornebu)

Angelica Hornesjø
angelica.hornesjo@tietoevry.com
Anne Cecilie Bordvik
Styremedlem (Fornebu)

Anne Cecilie Bordvik
anne.cecilie.bordvik@tietoevry.com
Janet Briones Berg
Medlemsansvarlig (Bergen)

Janet Briones Berg
janet.briones.berg@tietoevry.com
Linda M. Aanes Woldvik
Styremedlem (Fornebu)

Linda M. Aanes Woldvik
linda.woldvik@tietoevry.com
Tom Henriksen
Styremedlem (Fornebu)

Tom Henriksen
tom.henriksen@tietoevry.com
Jon-Roar Selenius
Styremedlem (Fornebu)

Jon-Roar Selenius
jon-roar.selenius@tietoevry.com
Gurjit Singh Jhutti
Styremedlem (Fornebu)

Gurjit Singh Jhutti
gurjit.singh.jhutti@tietoevry.com
Terje Dahl
1.Varamedlem (Fornebu)

Terje Dahl
terje.dahl@tietoevry.com
Ingen funnet
Hovedtillitsvalgt TEA (Trondheim)

Ledig verv!
negotia@tietoevry.com
Ingen funnet
Hovedtillitsvalgt Card Services (Mo i Rana)

Ledig verv!
negotia@tietoevry.com


 

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!