Nyheter

Mange nye tilbud fra YS-medlemsfordeler

Redningsvester til knallbillige priser gjennom Gjensidige, gode låne og sparerenter i Gjensidige bank eller bli med i trekningen om gratis billetter til Bislett Games m.m.

Les mer på siste nytt.

Lønnsamtaler

Les mer

Lønnsforhandlinger 2013

De årlige lokale lønnsforhandlingen står for døren og startskuddet går tirsdag 21. mai med gjennomgang av regnskapet og de fire K’er (bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne).

Les mer

Temadag: Pensjon

Tirsdag 30. april stilte 4 tillitsvalgte fra Negotia EVRY til "Temadag om pensjon" ved NITOs konferansesenter i Oslo. Målet for dagen var å få bedre kjennskap til rettigheter og verktøy ift tjenestepensjon, fremtidige ordninger og AFP.

Les mer

Avtale i EVRY Card Services!

Vi har hatt et jevnt tilsig av nye medlemmer fra EVRY Card Services (CS) siden juli 2012, da vi fikk vårt første medlem, til mars i år. Men de siste 10 dagene i mars nærmest eksploderte det og vi mer enn tredoblet antall medlemmer!

I mars passerte vi 10% av de ansatte i CS og dermed kunne vi sende krav om tariffavtale den 22.03.2013. I går (17.04.2013) fikk vi svar fra NHO/Norsk Industri om at Funksjonæravtalen (FA) er gjort gjeldende med virkningsdato 22.03.2013. NHO/NI ønsker å reservere seg mot 1 medlem som de mener ikke faller inn under FAs omfangsbestemmelse, men vi har etterlyst en begrunnelse for dette da vi har en annen oppfatning. Forbundet er i dialog med NHO/NI for å løse denne saken.

Vi ønsker alle våre nye medlemmer i CS velkommen, første milepæl er nådd med Funksjonæravtalen (alle i CS må pugge denne), nå må FA utfylles med særavtaler så mye jobb gjenstår!

Eirik Bornø og Tommy Aldrin reiser opp til Mo i Rana sammen med en representant fra forbundet mandag den 29.04.2013 for å avholde det første medlemsmøtet, vi gleder oss til å møte våre nye medlemmer og kanskje noen potensielle nye medlemmer Laughing

Status lønnsoppgjøret 2012

Negotia valgte å ta EVRY Økonomitjenester AS og EVRY Consulting AS inn for Den Rådgivende Nemnd (DRN) da det ble brudd i lønnsforhandlingene i alle selskaper i 2012. 

Les mer