Nyheter

Konsekvenser av endring av juridisk struktur

Det er besluttet av EVRY AS  og EVRY Consulting AS skal fusjoneres samt at BA Nordic Operations (bortsett fra området Communications) skal fisjoneres ut av EVRY AS over i et nystiftet selskap. Bakgrunnen er at bedriften mener at dette er en mer hensiktsmessig måte å organisere virksomheten på bla for å skape mer transparens og oversikt over inntekter og kostnader

Les mer

Informasjonsmøter ad pensjonsendringen for 670 medarbeidere i EVRY

I forbindelse med at EVRY vil flytte ca 670 medarbeidere fra en ytelsesbasert pensjonsordning(YTP) til en innskudsbasert pensjonsordning(ITP) skal det gjennomføres en rekke informasjonsmøter. Negotia vil i størst mulig grad være tilstede på disse møtene og være tilgjengelig etter møtene. Vi vil samarbeide med de andre fagforeningen slik at det vil være fagforeningsrepresentanter tilstede på alle møtene, også der vi ikke kan stille. Under kan dere lese e-posten som nettopp er sendt til våre medlemmer som er berørt av endringen;

Les mer

Innsynsrett til kollegenes lønn

En lovendring vil gjøre det mulig å kreve innsyn i kollegers lønn. – Det vil gjøre det vanskeligere å forskjellsbehandle basert på trynefaktor.

Les mer

Pensjonsendringer for ca. 670 ansatte i EVRY

EVRY informerte mandagen(18. nov) om at bedriften har et ønske om å overføre alle ansatte til innskuddspensjon i 2014. Oversatt betyr dette at EVRY ønsker å flytte alle som er på den lukkede ytelsesordning som finnes i bedriften over på EVRYs innskuddsordning. Dette vil i hovedsak treffe ansatte som kom fra gamle Ergogroup.

Les mer

Enighet i lønnsoppgjøret

Negotia har i tiden 21. - 28. mai gjennomført lønnsforhandlinger med EVRY AS/EVRY Consulting AS. Det er gledelig å kunne meddele at partene har kommet til enighet om en ramme på 3 %.

Les mer