Nyheter

Konsekvenser av endring av juridisk struktur

Det er besluttet av EVRY AS  og EVRY Consulting AS skal fusjoneres samt at BA Nordic Operations (bortsett fra området Communications) skal fisjoneres ut av EVRY AS over i et nystiftet selskap. Bakgrunnen er at bedriften mener at dette er en mer hensiktsmessig måte å organisere virksomheten på bla for å skape mer transparens og oversikt over inntekter og kostnader

Les mer: Konsekvenser av endring av juridisk struktur

Informasjonsmøter ad pensjonsendringen for 670 medarbeidere i EVRY

I forbindelse med at EVRY vil flytte ca 670 medarbeidere fra en ytelsesbasert pensjonsordning(YTP) til en innskudsbasert pensjonsordning(ITP) skal det gjennomføres en rekke informasjonsmøter. Negotia vil i størst mulig grad være tilstede på disse møtene og være tilgjengelig etter møtene. Vi vil samarbeide med de andre fagforeningen slik at det vil være fagforeningsrepresentanter tilstede på alle møtene, også der vi ikke kan stille. Under kan dere lese e-posten som nettopp er sendt til våre medlemmer som er berørt av endringen;

Les mer: Informasjonsmøter ad pensjonsendringen for 670 medarbeidere i EVRY

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!