Nyheter

Årets tillitsvalgt 2014 – har du forslag til en kandidat?

Utmerkelsen «Årets Tillitsvalgt» skal deles ut på forbundets landsmøte i november. Fristen for å foreslå kandidater er 10. oktober. Denne prisen går hvert år til en tillitsvalgt i Negotia som det seneste året har gjort en ekstraordinær innsats for medlemmer i klubb eller avdeling.

Med prisen følger et reisestipend på 10.000 kroner fra vår samarbeidspartner Gjensidige, pluss en plakett som synlig bevis!

Enkeltmedlemmer, klubber eller avdelinger kan foreslå kandidater. En jury i forbundet sentralt vurderer de innkomne forslagene og avgjør hvem som får prisen. Se også om priser og utmerkelser.

Forslag med begrunnelse sendes på epost til: unni.sundland@negotia.no

Forslagsfrist: 10. oktober. 

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!