Nyheter

Hva skaper trivsel på arbeidsplassen?

Oslo avdeling inviterer til et foredrag onsdag den 15. oktober om trivsel på arbeidsplassen. Foredragsholder er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi Ståle Einarsen. Arrangementet starter med en 3-retters middag kl 17:00, foredrag pågår fra kl.18-21.

Les mer

Årets tillitsvalgt 2014 – har du forslag til en kandidat?

Utmerkelsen «Årets Tillitsvalgt» skal deles ut på forbundets landsmøte i november. Fristen for å foreslå kandidater er 10. oktober. Denne prisen går hvert år til en tillitsvalgt i Negotia som det seneste året har gjort en ekstraordinær innsats for medlemmer i klubb eller avdeling.

Med prisen følger et reisestipend på 10.000 kroner fra vår samarbeidspartner Gjensidige, pluss en plakett som synlig bevis!

Enkeltmedlemmer, klubber eller avdelinger kan foreslå kandidater. En jury i forbundet sentralt vurderer de innkomne forslagene og avgjør hvem som får prisen. Se også om priser og utmerkelser.

Forslag med begrunnelse sendes på epost til: unni.sundland@negotia.no

Forslagsfrist: 10. oktober. 

Nedbemanninger og lønnsoppgjør

Negotia har vært gjennom en svært hektisk vår med utfordrende oppgaver.Tøff nedbemanningsrunde ble avløst av lønnsforhandlinger og det er en surrealistisk situasjon å være oppe i.

Les mer

Lønnsoppgjøret; Myter og sannheter, sett med VÅRE øyne!

Det dukker som vanlig opp noe «smårusk» i forbindelse med at lønnsoppgjøret nærmer seg. Noe av dette er det vi vil kalle for myter, og som det er på tide å ta et oppgjør med.

Les mer

"Ingen godtgjørelse for overtidstimer"

"Ingen godgjørelse for overtidsjobbing er vanlig i IT-bransjen, mener tillitsvalgte i Norges største IT-selskap."

Aftenposten setter i en artikkel fokus på begrepet "særlig uavhengig stilling".