Nyheter

Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

  • Frivillig tilbud på alle utestående aksjer til NOK 16 per aksje
  • Tilbudskursen utgjør en premie på 53 prosent av volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs for den siste seks månedersperioden frem til EVRY annonserte en strategisk prosess 27. august 2014
  • Aksjonærer som representerer ca 73,85 prosent av aksjene har forhåndsakseptert tilbudet
  • Styret i EVRY har enstemmig besluttet å anbefale tilbudet til selskapets aksjonærer
Les mer

Offshoring - finnes det en gratis lunsj?

Computerworld har en artikkel som ser på bl.a. offshoring, nearshoring og ikke minst "reshoring". Lurer du på begrepene og hvor lønnsomt det er å offshore?

Nordic Operation mot 2017

Informasjonsflyten til medarbeiderne angående beslutninger i Nordic Operations er etter vårt skjønn ikke i nærheten av å være optimal og langt fra flatterende for ledelsen. Det er selvsagt for oss at det er ledelsen som skal informere medarbeiderne om de beslutninger de tar som har betydning for arbeidsplassene.

Nordic Operations ledere skal ha holdt informasjonsmøter og informert alle berørte ansatte(?) om drastiske endringer de neste årene. Den vedlagte presentasjonens viser ledelsens budskap veldig tydelig.

Les mer

Viktig informasjon om medlemskapet!

Flere medlemmer har henvendt seg med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til medlemskap hvis de slutter i EVRY, endrer stillingsbrøk eller tar permisjon. Negotia har differensiert kontingent slik at de som har lavere stillingsprosent også betaler en lavere kontingent. Blir du også uten inntekt en periode så kan du også søke om kontingentfritak. Og som pensjonist skal du bare betale 1 månedskontingent pr. år. Og du beholder medlemsfordelene!

Les mer

Selgerevent 2014

Negotia inviterer herved alle våre medlemmer innen salg, service og marked til en interessant, morsom og lærerik bransjeaften. Ta gjerne med dine uorganiserte kollegaer og salgsvenner. Det vil bli servert mat og drikke.

  • Dato: 13. november 2014
  • Tid: 17:30-20:30
  • Sted: Negotia i Lakkegata 23, OSLO
  • Arrangementet er gratis men reise, opphold, parkering ol. må man betale selv.
  • Påmelding og informasjon