Nyheter

Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

  • Frivillig tilbud på alle utestående aksjer til NOK 16 per aksje
  • Tilbudskursen utgjør en premie på 53 prosent av volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs for den siste seks månedersperioden frem til EVRY annonserte en strategisk prosess 27. august 2014
  • Aksjonærer som representerer ca 73,85 prosent av aksjene har forhåndsakseptert tilbudet
  • Styret i EVRY har enstemmig besluttet å anbefale tilbudet til selskapets aksjonærer

Les mer: Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

Nordic Operation mot 2017

Informasjonsflyten til medarbeiderne angående beslutninger i Nordic Operations er etter vårt skjønn ikke i nærheten av å være optimal og langt fra flatterende for ledelsen. Det er selvsagt for oss at det er ledelsen som skal informere medarbeiderne om de beslutninger de tar som har betydning for arbeidsplassene.

Nordic Operations ledere skal ha holdt informasjonsmøter og informert alle berørte ansatte(?) om drastiske endringer de neste årene. Den vedlagte presentasjonens viser ledelsens budskap veldig tydelig.

Les mer: Nordic Operation mot 2017

Viktig informasjon om medlemskapet!

Flere medlemmer har henvendt seg med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til medlemskap hvis de slutter i EVRY, endrer stillingsbrøk eller tar permisjon. Negotia har differensiert kontingent slik at de som har lavere stillingsprosent også betaler en lavere kontingent. Blir du også uten inntekt en periode så kan du også søke om kontingentfritak. Og som pensjonist skal du bare betale 1 månedskontingent pr. år. Og du beholder medlemsfordelene!

Les mer: Viktig informasjon om medlemskapet!

Selgerevent 2014

Negotia inviterer herved alle våre medlemmer innen salg, service og marked til en interessant, morsom og lærerik bransjeaften. Ta gjerne med dine uorganiserte kollegaer og salgsvenner. Det vil bli servert mat og drikke.

  • Dato: 13. november 2014
  • Tid: 17:30-20:30
  • Sted: Negotia i Lakkegata 23, OSLO
  • Arrangementet er gratis men reise, opphold, parkering ol. må man betale selv.
  • Påmelding og informasjon

 

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!