Nyheter

Rentekutt på boliglån til Negotia-medlemmer

Gjensidige gir nå enda bedre medlemstilbud på boliglån, rente fra 2.6% nominelt og fastrentelån på 2.2% med 3-års binding. Les mer om tilbudet.

Presisering angående hviletid

Vi har fått en del henvendelser angående praktisering av hviletid slik at det er nødvendig å presisere hvordan denne skal praktiseres i forhold til AML og med våre særavtaler. 

Les mer

Vi søker nye tillitsvalgte

Ønsker du å være med i styret i den tøffeste og mest spennende fagforeningen i EVRY?

Informasjon om overtidsbetaling 50%

Mange av Negotias medlemmer fra det gamle stillingsnivåsystemet i Fellesdata/EDB BP AS har tidligere ikke fått overtidsbetalt i 50% periodene (klokken 17-21 på hverdager). I 2012 forhandlet vi oss frem til en overgangsordning for de i tidligere stillingsnivå 9 (SN9). 

Les mer

Ad. Oppfordring til politisk streik 28. januar kl. 1400 til kl. 1600.

Under parolen "Forsvar arbeidsmiljøloven" har YS, LO og Unio varslet politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Mer informasjon og fagforeningenes syn på dette finner dere på www.mittarbeidsliv.no, så følg med her.

Les mer

Ny kontingent fra 1.januar 2015

Negotias landsmøte 2014 har vedtatt endringer i forbundets kontingent med virkning fra 1. januar 2015. Nye kontingent satser er som følger:

  • For stillinger inntil 51 %                 :  196 kroner
  • For stillinger fra 51 inntil 76 %        :  294 kroner
  • For stillinger fra 76 % til 100%       :  392 kroner 

Hva koster det?