Nyheter

Årets tariffoppgjør - viktig sak!

I forbindelse med årets tariffoppgjør er saken om tariffhopping et viktig prinsipielt spørsmål.

Negotias medlemmer i callsenterbedriften GoExcellent opplevde at bedriften meldte seg ut av Virke og inn i NHO for å unngå tarifforpliktelser. Denne tariffhoppingen betyr reduserte lønns- og arbeidsvilkår for de av våre medlemmer som fra før er lavlønte. De mister:

  • Regulert minstelønn
  • Tillegg for sen arbeidstid
  • Tillegg for skiftarbeid
  • Fagbrevtillegg

Dette er uakseptabelt!

Negotias hovedbudskap i tariffoppgjøret i september er:

Arbeidsgiverforeninger skal konkurrere på noe annet enn ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Bedrifter skal ikke kunne organisere seg bort fra tarifforpliktelser, som fører til at ansatte mister opparbeidede rettigheter. Det er tariffhopping, og det vil Negotia ha slutt på!

Negotia sier derfor:

  • Nei til lønnsdumping
  • Vi krever at medlemmene beholder en lønn de kan leve av
  • Vi kjemper for de lavløntes rettigheter
  • Tariffhopping som middel for å svekke lønns- og arbeidsvilkårene i en hel bransje må stoppes.
  • Et forutsigbart og stabilt norsk arbeidsliv krever ansvarlighet – også fra arbeidsgiverne

Årets lønnsoppgjør

Nå er det jo en årlig foreteelse at vi forhandler lønn, og nå er vi snart i gang igjen. I dag har EVRY presentert rikets tilstand sett med ledelsens briller. Nå skal vi sette oss ned og gå igjennom tallene og utarbeide våre innspill/krav. Forhandlingene innledes mandag den 30. mai.

Vår forhandlingsdelegasjon vil bestå av Anne Kathrine Nordvang (leder), Tommy Aldrin og Jonny Andersen.

Vh.

Eirik Bornø
Leder

Medlemsinfo mars

Vi har nå lagt bak oss de første månedene i 2016 og har hatt tilnærmet normal drift av klubben i motsetning til de siste årene hvor vi konstant har levd i unntakstilstand med nedbemanninger og kostnadskutt – vi er dog ikke ferdig med nedbemanninger. Vi har avholdt valg, hatt årsmøte, deltatt i drøftingsmøter, nordisk SU og tatt oss av enkeltmedlemmer som trenger litt hjelp og støtte. Vi har også begynt å forberede oss til årets lønns – og tariff forhandlinger samt utvikling av politisk plattform hvor vi nå trenger litt hjelp fra dere.

Les mer: Medlemsinfo mars

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!