Nyheter

Brudd i forhandlingene med NHO

Mandag morgen startet tarifforhandlingene mellom Negotia og NHO. Forhandlingene gjelder Funksjonæravtalen, altså den tariffavtalen vi er omfattet av. Kort tid etter oppstart endte partene i brudd. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren, og Negotia må samtidig forberede seg på mulig konflikt.

- Den harde nøtten i oppgjøret er den såkalte tariffhoppingen, hvor arbeidsgivere organiserer seg bort fra avtalte lønnssatser og tillegg. Effekten er at medlemmer går ned i lønn, og det er ikke akseptabelt. Vi hadde håpet det var mulig å forhandle om en løsning, men avstanden mellom partene synes dessverre for stor.

-   Det er foreløpig uvisst når meklingen blir gjennomført, men det blir i henhold til formalitetene tidligst om 14 dager. Vi kommer med mer informasjon om dette etter hvert som ting blir klart. Men uansett må vi nå forberede oss på en mulig konflikt. Eirik sitter i forhandlingsutvalget så vi er tett på saken

Her kan du lese mer om tariffhopping

 

Sluttpakke - hva bør du tenke på?

Nedbemanning og omorganiseringer fører ofte til at arbeidstakere fratrer mer eller mindre frivillig, etter å ha inngått avtale om såkalte sluttpakker. Her er noen tips dersom du får et slikt "tilbud".

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!