Nyheter

En liten julehilsen m.m. – sent men godt!?

På et vis er det vel slik vi har følt det de siste årene - at vi alltid henger litt bakpå.

Det skjer mye i en stor bedrift som vår og det medfører travle dager for oss alle, også tillitsvalgte. Det er en kjensgjerning at det har vært, og er, mye uro både i arbeidslivet og samfunnet generelt for tiden, noe som også har påvirket og påvirker oss. Internt hos oss har nok de største utfordringene knyttet seg til alle endringene som har medført nedbemanninger.

Les mer: En liten julehilsen m.m. – sent men godt!?

Vi trenger flere medlemmer!

Vårt medlemstall har vært dalende de siste årene, en del har sluttet via nedbemanninger, alder eller overgang til IBM. Vi er avhengig at flest mulig er organisert slik at vi opprettholder våre avtaler, opparbeidede rettigheter og ikke minst AFP! 

Så vi trenger hjelp av dere, våre medlemmer, til å verve nye medlemmer. Dere er våre beste ambassadører, som kan fortelle kolleger viktigheten av å være organisert i Negotia, spesielt dere som har blitt hjulpet i en vanskelig situasjon. Så snu deg rundt og spør dine kollegaer om de er organisert og fortell om hvor viktig det er å organisere seg i Negotia. I tillegg kan det være masse penger å spare på å benytte seg av medlemsfordelene.

Les mer: Vi trenger flere medlemmer!

Enighet i meklingen. Streik er avverget!

Negotia, Parat og YTF kom til enighet med NHO i meklingen på Funksjonæravtalen og Salgfunksjonæravtalen etter forhandlinger på overtid søndag morgen 2. oktober. Det innføres et nytt bilag tilpasset callsenterbransjen. Bilaget inneholder blant annet minstelønnsatser og ubekvemtillegg. Det blir sendt ut mer detaljert informasjon om saken i løpet av mandagen.

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!