Negotia

Tariffoppgjøret 2013 - brudd!

NHO og YS ble ikke enige i årets mellomoppgjør. Etter å ha forhandlet siden mandag 11. mars ble det torsdag 18. mars brudd mellom partene. Forhandlingene vil nå fortsette ved hjelp av Riksmekleren. Meklingsstart i NHO/YS området er 6.april.

Negotia legger ut siste nytt om tariffoppgjøret på sine sider.

For Negotias del er det levert plassoppsigelse for medlemmene på Oljeoverenskomsten i Statoil og Taxioverenskomsten. EVRY berøres derfor ikke i første uttak.

Årsmøte og valg i Negotia EVRY

Negotia EVRY skal gjennomføre årsmøte onsdag 27. februar kl. 1600. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

Les mer

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

Se filmen vår...