Artikler

Enighet i meklingen. Streik er avverget!

Negotia, Parat og YTF kom til enighet med NHO i meklingen på Funksjonæravtalen og Salgfunksjonæravtalen etter forhandlinger på overtid søndag morgen 2. oktober. Det innføres et nytt bilag tilpasset callsenterbransjen. Bilaget inneholder blant annet minstelønnsatser og ubekvemtillegg. Det blir sendt ut mer detaljert informasjon om saken i løpet av mandagen.