Artikler

Høstjakta (eller rightsizing om du vil)

Dagens børsmelding gjør det helt klart at årets ferie ikke bare er på hell, den er et avsluttet kapittel - "høstjakta" er i gang!

Børsmeldingen er en bekreftelse på tidligere annonserte nedbemanninger, samt at det strammes ytterligere til. Vi går rett og slett en tøff høst i møte.

Negotia EVRY er orientert om situasjonen og jobber intenst for å være best mulig rustet til å hjelpe de som måtte bli berørte av dette.
Negotias oppgaver i slike situasjoner som dette er bl.a. å påse at EVRY følger gjeldende lover og avtaler, samt å være tilstede og hjelpe og støtte det enkelte medlem - vi vil være i kontinuerlig kontakt med Negotia sentralt i denne situasjonen.

Anka vil koordinere bistanden til berørte medlemmer, mens resten av styret vil stille opp der det måtte være nødvendig.
Jeg vil søke å komme ut til alle steder hvor vi har medlemmer de neste månedene for at både jeg og dere skal kunne få snakket om situasjonen ansikt til ansikt.

Vh.
Eirik