Nyheter

Resultat lønnsforhandlinger Norge/Nordic

Negotia har vært gjennom en svært hektisk vår med utfordrende oppgaver. Salg av selskapet og tøffe nedbemanningsrunder ble avløst av lønnsforhandlinger og i skrivende stund er neste nedbemanningsrunde allerede i gang, største hittil i år. yell

Vi søker alltid etter de beste løsninger for våre medlemmer og det er vanskelig å face sannheten til tider. Bedriftens økonomi og fremtid har absolutt sett bedre ut og vi har nok dessverre flere tøffe år foran oss, grunnet tap av store kundekontrakter, konkurranse fra lavkostland og prispress fra kundene.

Hittil har det vært mulig, sammen med bedriften, å finne akseptable løsninger (håper vi) for alle våre medlemmer som har blitt rammet av nedbemanningsrundene men flere nedbemanningsrunder venter og rundene blir tøffere og tøffere. Det er dessverre en realitet at bedriften skal redusere antall hoder ytterligere de kommende måneder. Flere tar frivillig pakke/gavepensjon, noe som gjør vår jobb lettere. Men når man rammes av noe slikt, er påkjenningen stor og vi i Negotia bruker masse tid på hvert enkelt medlem. Vi håper og tror at en slik oppfølging er til hjelp og vi ser at flere, gjennom en slik prosess, etter hvert innser at det kanskje finnes bedre muligheter utenfor bedriften enn å bite seg fast her.  

Det er ganske surrealistisk å plutselig befinne seg i lønnsforhandlinger midt mellom 2 nedbemanninger og tanker om hva som er viktigst farer forbi. Høyere lønn eller arbeidsplasser i Norge? Det som en gang var å betrakte som vårens vakreste eventyr har mer vært å betegne som dystopisk de siste årene.

Negotia ønsket i utgangspunktet felles lønnsoppgjør i EVRY Norge AS og EVRY Nordic Operations AS for 2015, men innså fort at bedriften heller ikke i år var villig til å ha lik ramme for de to selskapene grunnet den økonomiske situasjonen i EVRY Nordic Operations AS for 2015. Negotia forhandlet derfor videre med ulike krav for de to selskapene. Negotia prøver alltid å sikre at medlemmene ikke får en negativ utvikling i kjøpekraft og det var også et av målene (i begge selskapene) under årets lønnsforhandlinger. På bakgrunn av de fire kriteriene (selskapets økonomi, konkurranseevne, produktivitet og framtidsutsikter) som legges til grunn når vi forhandler har Negotia over år hatt svært moderate lønnskrav. I den samme perioden har ledergruppen i selskapet, til tross for svak økonomi, tatt ut betydelige bonuser og lønnsstigning. Det gir en veldig dårlig signaleffekt når de ansatte år etter år må ta til takke med dårligere lønnsoppgjør enn resten av samfunnet og reduksjon i kjøpekraft samtidig som ledelsen ligger godt over samfunnets generelle lønnsstigning.

Til tross for dette har Negotia kommet til enighet med ledelsen i EVRY Norge AS under årets forhandlinger. Vi har ikke klart å sikre opprettholdelse av kjøpekraften for alle våre medlemmer men mange vil, også i år, oppleve en positiv utvikling. Vi håper og tror at vi gjennom nok et moderate lønnsoppgjør er med på å styrke bedriftens fremtid og økonomi slik at vi opprettholder våre arbeidsplasser i Norge.

Negotia klarte dessverre ikke å komme til enighet med ledelsen i EVRY Nordic Operations AS. Vi ser at den økonomiske situasjonen er krevende men kunne likevel ikke, på vegne av våre medlemmer, akseptere at vi igjen blir lønnstapere i forhold til ledelsen, selskapet forøvrig  og resten av samfunnet. Bedriftens siste tilbud blir da stående og vi bringer saken inn til forbundet. Grunnet den økonomiske situasjonen kommer vi sannsynligvis ingen vei med dette i år heller men vi valgte å bryte likevel for å markere at vi er uenig i bedriftens styring av midlene.

Resultatet av forhandlingene ble som følger: 

EVRY NORGE AS 

 • Ramme på 2,4 %,
 • Av rammen gis et generelt tillegg på 0,75 % til alle
 • Differansen opp til 2,4 % benyttes til individuelle lønnstillegg som fordeles administrativt
 • Etterbetaling av lønn fra 1.4.2015  

EVRY Nordic Operations AS

 • Ramme på 1,0 %,
 • Av rammen gis ingen ting som generelt tillegg
 • Hele rammen fordeles administrativt
 • Etterbetaling av lønn fra 1.4.2015 

I forhandlingsutvalget til Negotia satt:

 • Anne Kathrine (Anka) Nordvang, Forhandlingsleder Negotia
 • Tommy Aldrin, EVRY Norge AS
 • Jon-Roar Selenius, EVRY Nordic Operations AS

 Vi krysser fingrene for en bedre fremtid for bedriften og en varm og solrik sommer

cool