Nyheter

Lønnsforhandlinger 2015

I dag 18.5 gikk startskuddet for årets lønnsforhandlinger i EVRY Norge og EVRY Nordic Operation. Forhandlingene foregår utover i uken.  Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om størrelsen på lønnstilleggene og ikke om utformingen av selve tariffavtalen.

Grunnlaget for forhandlingsresultatet er de fire kriterier som beskriver bedriftens lønnsevne; bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.

Lite penger i potten

Det er lite penger i potten i årets oppgjør. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at lønnsoppgjøret ender på 2,9 prosent. Det innebærer en reallønnsvekst ned mot 0,6 prosent. I så fall snakker vi om en halvering av reallønnsveksten fra 2014, som i sin tur var det magreste lønnsoppgjøret på 20 år.

Det er ingen ting som tyder på at EVRY skal få noe bedre oppgjør enn markedet for øvrig. Vi har vel heller hengt litt etter de siste årene og i disse omstruktureringstider blir det tøft å snu denne trenden.

Når det er lite å forhandle om, er det desto viktigere med en rettferdig fordeling. Lavtlønnede tar tradisjonelt ut minst i de lokale oppgjørene og derfor er det viktig å passe litt ekstra på her i disse tider. Kvinnene i Norge har også saknet akterut de siste årene men i EVRY ser dette litt annerledes ut, det er dog mer å gjør på denne fronten også.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om en liten uke.
smile