Nyheter

Fusjonsutredningen mellom Negotia og Parat stanses

Styringsgruppen konkluderer med at det ikke er grunnlag for å utforme en endelig og bindende avtale om sammenslåing av de to forbundene. Les artikkel her.