Nyheter

Rentekutt på boliglån til Negotia-medlemmer

Gjensidige gir nå enda bedre medlemstilbud på boliglån, rente fra 2.6% nominelt og fastrentelån på 2.2% med 3-års binding. Les mer om tilbudet.