Artikler

Protokoll årsmøte 2015

Det ble avholdt ordinært årsmøte i avdeling Negotia EVRY onsdag 11.02.2015.

Protokoll med info om nytt styre.