Våre aktiviteter

Under parolen «Forsvar arbeidsmiljøloven» har YS sammen med LO og Unio planlagt en politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, www.mittarbeidsliv.no

Den planlagte aksjonen kommer som en følge av prosessen rundt og forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven som også er fremmet som proposisjoner til Stortinget. På www.mittarbeidsliv.no står endringene beskrevet og vurdert fra fagforeningenes side, og under fanene «Om arbeidsmiljøloven» og «Om kampanjen» kan du lese mer om bakgrunnen for AML og aksjonen.

Her vil du også finne om det er et arrangement i nærheten av deg og hvor du eventuelt kan møte. Det er planlagt markeringer på 72 steder rundt omkring i landet per i dag.

Oppsummering:

  • Dette er en politisk demonstrasjonsstreik som arbeidstakere har rett til å gjennomføre.
  • YS har varslet de overordnete tariffmotparter.
  • Tillitsvalgte i EVRY har varslet arbeidsgiver om aksjonen.
  • Deltakelse er frivillig. Ingen kan pålegges å være med i aksjonen.
  • Skal du delta på et av streikearrangementene, må du varsle sjefen din så fort som mulig, slik at arbeidsgiveren får tid til å ta de nødvendige forholdsregler.
  • Arbeidsgiver har rett til å trekke de ansatte som deltar i aksjonen i lønn.
  • Det utbetales ikke streikebidrag.
  • Fraværet fra jobb i forbindelse med aksjonen kan ikke strekke seg utover de to timene aksjonen varer – fra klokka 14.00 til 16.00.
  • I Oslo stoppes kollektivtrafikken kun mellom 15.00 og 15.30 slik at alle skal kunne komme seg til og fra Stortinget.

 

Vh. Eirik

 

 

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!