Artikler

Ad. Oppfordring til politisk streik 28. januar kl. 1400 til kl. 1600 / Informasjon

Under parolen «Forsvar arbeidsmiljøloven» har YS sammen med LO og Unio planlagt en politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, www.mittarbeidsliv.no

Den planlagte aksjonen kommer som en følge av prosessen rundt og forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven som også er fremmet som proposisjoner til Stortinget. På www.mittarbeidsliv.no står endringene beskrevet og vurdert fra fagforeningenes side, og under fanene «Om arbeidsmiljøloven» og «Om kampanjen» kan du lese mer om bakgrunnen for AML og aksjonen.

Her vil du også finne om det er et arrangement i nærheten av deg og hvor du eventuelt kan møte. Det er planlagt markeringer på 72 steder rundt omkring i landet per i dag.

Oppsummering:

  • Dette er en politisk demonstrasjonsstreik som arbeidstakere har rett til å gjennomføre.
  • YS har varslet de overordnete tariffmotparter.
  • Tillitsvalgte i EVRY har varslet arbeidsgiver om aksjonen.
  • Deltakelse er frivillig. Ingen kan pålegges å være med i aksjonen.
  • Skal du delta på et av streikearrangementene, må du varsle sjefen din så fort som mulig, slik at arbeidsgiveren får tid til å ta de nødvendige forholdsregler.
  • Arbeidsgiver har rett til å trekke de ansatte som deltar i aksjonen i lønn.
  • Det utbetales ikke streikebidrag.
  • Fraværet fra jobb i forbindelse med aksjonen kan ikke strekke seg utover de to timene aksjonen varer – fra klokka 14.00 til 16.00.
  • I Oslo stoppes kollektivtrafikken kun mellom 15.00 og 15.30 slik at alle skal kunne komme seg til og fra Stortinget.

 

Vh. Eirik