Nyheter

Nordic Operation mot 2017

Informasjonsflyten til medarbeiderne angående beslutninger i Nordic Operations er etter vårt skjønn ikke i nærheten av å være optimal og langt fra flatterende for ledelsen. Det er selvsagt for oss at det er ledelsen som skal informere medarbeiderne om de beslutninger de tar som har betydning for arbeidsplassene.

Nordic Operations ledere skal ha holdt informasjonsmøter og informert alle berørte ansatte(?) om drastiske endringer de neste årene. Den vedlagte presentasjonens viser ledelsens budskap veldig tydelig.

Resultatet, konsekvensen for de ansatte, av ledelsens planer kan en lese ut av siste side i presentasjonen. I korte trekke sier den at Nordic Operations har 1294 ansatte pr Q1 2014(baseline), hvorav 846 (65 %) er onshore, 128 (10 %) er konsulenter og 320 (25 %) er offshore.

I Q4 2017 har bildet endret seg dramatisk, da skal det være 809 ansatte i Nordic Operations. Av disse skal 257 (32 %) være ansatt onshore, 50 (6 %) være konsulenter og 502 (62 %) være ansatt offshore.

Dette vil si at bemanningen onshore reduseres med 589 ansatte, konsulenter reduseres med 78 og bemanningen offshore økes med 182 ansatte.

For å få med hele bildet så må vi også ta med at det beregnes vekst som tilsier at det i Nordic Operations også vil være behov for 244 flere ansatte, utover de tidligere nevnte 809. Av disse 244 beregnes det at 103 skal jobbe onshore, mens 141 skal jobbe offshore. Totalt bemanningsbehov i Nordic Operations vil beregnet være på 1053 ansatte innen utgangen av Q4 2017.

Masterplanen for Nordic Operations skjematisk satt opp (perioden Q1 2014 frem t.o.m. Q4 2017);

 

Basis Q1 2014

Q4 2017

 

Med vekst Q4 2017

 

Onshore

846 (65 %)

257 (32 %)

- 589

360 (34 %)

- 486

Konsulenter

128 (10 %)

50 (6 %)

- 78

50 (5 %)

- 78

Offshore

320 (25 %)

502 (62 %)

+ 182

643 (61 %)

+ 323

Sum

1294 ansatte

809 ansatte

 

1053 ansatte

 

 

Hvis dere ikke har blitt informert om disse planene så bør dere kontakte deres leder for mer informasjon.

Det foregår også andre aktiviteter bl.a. med sikte på å samle store deler av Nordic Operations virksomhet i Oslo.

 

Eirik Bornø

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!