Nyheter

Konstituering av styret 2013

På styremøte 4. mars ble styret i Negotia EVRY konstituert. Styrene i Negotia EVRY er nå som følger;

 

EVRY Norge

Navn

Periode

Leder/hovedtillitsvalgt

Eirik Bornø, Oslo

2 år /2013-2015

Nestleder/vara hovedtillitsvalgt

Anne Kathrine H. Nordvang, Oslo

2 år /2013-2015

Kasserer

Tommy Aldrin, Oslo

2 år /2013-2015

Sekretær

-

 

Styremedlem

Karen Sofie Henriksen, Bergen

2 år /2013-2015

Styremedlem

Bente Løe-Madsen, Trondheim

2 år /2012-2014

Styremedlem

Jon-Roar Selenius, Oslo

2 år /2012-2014

Styremedlem

Bjørn Ingebrigtsen, Bergen

2 år /2012-2014

Styremedlem

Kristian Hoel Sørensen, Oslo

2 år /2012-2014

Styremedlem

Tor Erik Alsli, Trondheim

2 år /2012-2014

Styremedlem

Linda Salte, Oslo

2 år /2013-2015

Varamedlem

Janet Briones Berg, Bergen

1 år /2013-2014

Varamedlem

John Ingvar Brekke, Bergen

1 år /2013-2014

Varamedlem

Aamund Lien, Gjøvik

1 år /2013-2014

Varamedlem

Bjørn Eckell, Tønsberg

1 år /2013-2014

 

EVRY Consulting

Navn

Periode

Leder/hovedtillitsvalgt

Tor Jørgen Pettersen, Oslo

2 år /2012-2014

 

EVRY Økonomitjenester

Navn

Periode

Leder/hovedtillitsvalgt

Eva Marie Bestvold, Trondheim

2 år /2012-2014

Nestleder/vara hovedtillitsvalgt

Vibeke Moen, Trondheim

1 år /2013-2014

 

Resultatet fra styrevalget i Negotia EVRY Norge 2013:

 

Navn

Stemmer

Prosent

Eirik Bornø, Oslo

411

92,6 %

Tommy Sander Aldrin, Oslo

346

77,9 %

Anne Kathrine Nordvang, Oslo

323

72,7 %

Karen-Sofie Henriksen,Bergen

136

30,6 %

Linda Salte, Oslo

130

29,3 %

Janet Briones Berg, Bergen

117

26,4 %

John Ingvar Brekke, Bergen

85

19,1 %

Aamund Lien, Gjøvik

53

11,9 %

Bjørn Eckell, Tønsberg

32

7,2 %