Artikler

Årsmøte og valg i Negotia EVRY

Negotia EVRY skal gjennomføre årsmøte onsdag 27. februar kl. 1600. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

Før årsmøtet skal det velges nytt styre og valget skal gjennomføres i tidsrommet 6. februar tom 13. februar på web (Questback) - link kommer på mail.

Styret skal bestå av 12 styremedlemmer og 5 vararepresentanter fordelt på våre 3 selskaper.

Valgkomitéens innstilling er vedlagt i denne mailen og forslag på andre kandidater("benkeforslag") kan sendes komitéens leder (jonny.andersen@evry.com) senest mandag 4. februar kl. 1500.

Styrets kjønnssammensetning og geografisk fordeling er vektlagt av valgkomitéen i jobben med innstillingen.

Valgkomitéen har heller ikke i år vært i stand til å finne en kandidat til vervet som varamedlem i Consulting. Dette vil medføre at det ikke vil bli avholdt valg i Consulting om det ikke kommer noen benkeforslag innen fristen. På bakgrunn av dette velger valgkomitéen å innstille til et styre med 1 medlem(leder, som ikke er på valg i år) fra Consulting og 4 vara fra EVRY Norge.

Det vil heller ikke bli avholdt valg i Økonomitjenester om det ikke kommer noen benkeforslag innen fristen. Vibeke Moen, som overtok som varamedlem midt i perioden, vil da fortsette et år til i dette vervet.

Valgkomitéen har bestått av Knut Karlsen, Britt Inger Larsen og Jonny Andersen(leder)