Nyheter

Budsjettnedskjæringer!

Pga. budsjettnedskjæringer blir dette din nye arbeidsplass:

image001.jpg

image002.jpg

image003.jpg

image004.jpg

image005.jpg

image006.jpg

image007.jpg

image008.jpg

Kontorets nye politikk:

Påkledning:

  1. Kom på jobben kledd ut ifra din lønn.
  2. Kommer du iført Prada sko eller bærende på en Gucci veske, går vi ut fra at du har en god økonomi, og derfor behøver du ikke lønnsforhøyelse.
  3. Hvis du er kledt i filler, så skal du lære deg å håndtere dine penger bedre, og derfor får du ingen lønnsførhøyelse.
  4. Hvis du er kledd helt riktig, er du på riktig sted, og behøver derfor ingen lønnsforhøyelse.

Sykefravær:
Fra nå av aksepterer vi ikke sykemeldinger. Hvis du kan gå til legen, kan du også gå på jobben.

Fritid:
Hver ansatt vil få 104 fridager i året, de kalles Lørdag og Søndag.

Toalettbesøk:
Det tilbringes alt for mye tid på toalettet. Derfor innføres det nå en tre-minutters regel for toalettbesøk. Etter tre minutter går en alarm, toalettpapiret inndras, døren åpnes og toalettbesøkeren fotograferes. Ved gjentatte overskridelser av denne regel, blir bildet hengt opp på oppslagstavlen.

Lunsj:

  • Tynne personer får 30 minutters lunsjpause, da de behøver å spise mer for å se friske ut.
  • Normale personer får 15 minutters lunsjpause, så de kan innta et balanseret måltid og beholde sinr middelmådelige figur.
  • Overvektige personer får 5 minutters lunsjpause, da dette er så lang tid det tar å drikke en kopp med Nutrilett.

Til sist:
Takk fordi du er lojal mot firmaet. Vårt motto er å alltid ha en positiv holdning her i firmaet, og derfor er det en selvfølge at du sender alle dine spørsmål, kommentarer, klager, irritasjoner, anklagelser og øvrige aggressjoner et annet sted.

 

Personalavdelingen

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!