Varsel om ordinært årsmøte 2024

I henhold til våre vedtekter så skal det avholdes årsmøte og valg før 1.mars og årsmøtet skal varsles minst 4 uker i forveien. Negotias sentrale vedtekter, som våre lokale vedtekter bygger på, ble fristen for årsmøtet endret på Landsmøtet i 2023 til 15.mars. Dette for å gi avdelingene bedre tid til årsmøtene. Det anses derfor hensiktsmessig å sette dato for årsmøtet til onsdag 6.mars. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet dvs. innen 21.februar

Før årsmøtet skal det også gjennomføres valg på nytt styre. Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid og vi håper at mange kandidater melder seg til innsats i Negotia styret! Egen mail om valget vil komme fra valgkomitéen, men dersom du allerede nå vet at du vil bidra aktivt så kan du sende mail til anja.ehrecke@tietoevry.com.   

Innkalling med dagsorden og kopi av alle saker som skal opp på årsmøtet vil bli sendt ut innen 28.februar. Det vil bli allokert møterom for årsmøtet med tillitsvalgte i Oslo og Trondheim og ellers mulighet for oppkobling via Teams.