Artikler

Temakveld Oslo

Negotia avdeling Oslo & omegn inviterer til temakveld "Negotias politiske plattform - identitet & arbeidsliv" på YS-huset torsdag 19.oktober kl 17. Det blir pizza og mineralvann servert kl 17 og debattstart kl 1730. 

Medlemmer av forbundsstyrets møter til en samtale loset i havn av Oslo avdelings’ Petter Sommervold. Vi stiller spørsmål om hva forbundsstyremedlemmene tenker om Negotias framtid på områdene "Identitet, marked & medlemsservice" og "Arbeidsliv". Blant annet ser vi på følgende problemstillinger: 

  • Vi tenker at «alle vil at vi skal verve nye medlemmer» - men klarer vi å «ri to hester samtidig» - altså for eksempel satse på både enkeltmedlemmer, små og mellomstore bedrifter og store bedrifter samtidig?
  • Hvordan skal Negotia møte løsere tilknytningsformer til arbeidslivet – er det nok å «bare» «være imot det»?
  • Negotia er for normalarbeidsdagen – er det det samme som et aktivt standpunkt mot den foreslåtte 6-timersdagen?
  • Hva legger Negotia i at man skal arbeide for forbedrede OTP’er?

Det er tenkt avslutning kl 19.

Som dere ser så er vi litt sent ut med invitasjon så vi må dessverre be om rask avklaring for påmelding. Vi beklager å gi så kort frist, men vi setter stor pris på om du har anledning til å delta, og avventer spent respons.

Påmelding til; gprebensen@cokecce.com Påmeldingsfrist: 10.oktober
Påmeldingen må inneholde navn, arbeidssted, mailadresse og telefonnummer.

PS! Hvis du har noen allergier e.l. vi trenger å ta hensyn til så skriv det i påmeldingen.

Mvh Negotia avdeling Oslo & omegn