Nyheter

Temakveld Oslo

Negotia avdeling Oslo & omegn inviterer til temakveld "Negotias politiske plattform - identitet & arbeidsliv" på YS-huset torsdag 19.oktober kl 17. Det blir pizza og mineralvann servert kl 17 og debattstart kl 1730. 

Medlemmer av forbundsstyrets møter til en samtale loset i havn av Oslo avdelings’ Petter Sommervold. Vi stiller spørsmål om hva forbundsstyremedlemmene tenker om Negotias framtid på områdene "Identitet, marked & medlemsservice" og "Arbeidsliv". Blant annet ser vi på følgende problemstillinger: 

  • Vi tenker at «alle vil at vi skal verve nye medlemmer» - men klarer vi å «ri to hester samtidig» - altså for eksempel satse på både enkeltmedlemmer, små og mellomstore bedrifter og store bedrifter samtidig?
  • Hvordan skal Negotia møte løsere tilknytningsformer til arbeidslivet – er det nok å «bare» «være imot det»?
  • Negotia er for normalarbeidsdagen – er det det samme som et aktivt standpunkt mot den foreslåtte 6-timersdagen?
  • Hva legger Negotia i at man skal arbeide for forbedrede OTP’er?

Det er tenkt avslutning kl 19.

Som dere ser så er vi litt sent ut med invitasjon så vi må dessverre be om rask avklaring for påmelding. Vi beklager å gi så kort frist, men vi setter stor pris på om du har anledning til å delta, og avventer spent respons.

Påmelding til; gprebensen@cokecce.com Påmeldingsfrist: 10.oktober
Påmeldingen må inneholde navn, arbeidssted, mailadresse og telefonnummer.

PS! Hvis du har noen allergier e.l. vi trenger å ta hensyn til så skriv det i påmeldingen.

Mvh Negotia avdeling Oslo & omegn

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!