Artikler

Negotia-dagen

Monster truckHold av 12.september! Denne dagen går nemlig Negotia-dagen av stabelen. 

Vi i Negotia EVRY har jobbet med å finne en god måte å pleie eksisterende medlemmer, og få lokket nye medlemmer til klubben vår. I den anledning planlegger vi nå et event for å skape litt blest rundt Negotia og det vi holder på med. Først ute er Fornebu, og dersom arrangementet blir en suksess, vil vi gjenta denne ved andre lokasjoner etter hvert. Tanken med opplegget er at vi skal nå ut til flest mulig av EVRYs ansatte – både deg som allerede er medlem – og alle de andre potensielle medlemmene.

Bakgrunn:

Det er en realitet at organisasjonsgraden i private norske bedrifter hatt en nedadgående tendens de siste årene, og fagforeningene i EVRY er ingen «kjerringa mot strømmen» i så måte.

Vi har behov for å øke organisasjonsgraden i EVRY både for å være relevante for ledelsen (selvfølgelig får vi høre dette i forhandlinger) og for å kunne opprettholde/forsvare/reforhandle allerede inngåtte avtaler på en god måte.

Et hovedargument for ansatte for ikke å bli medlemmer i en fagorganisasjon er at de får det samme uansett. Det er for så vidt korrekt, MEN spørsmålet er jo hva som skjer dersom vi har en nedadgående medlemstrend i tiden fremover også?

Vi i styret må nok innse at vi ikke har vært flinke nok til å synliggjøre viktigheten av å være organisert. Vi tillitsvalgte er overbevist om at det er viktig, og det finnes undersøkelser/forskning som bekrefter at man kommer bedre ut av det i arbeidslivet (lønn, miljø, goder o.l.) ved høy organisasjonsgrad.

Potensialet vårt for nye medlemmer i EVRY er stort, og vi har ikke noe imot at DU som allerede er medlem hjelper oss litt. Det kan gjøres enkelt; Snakk om det, eventuelt snu deg både til høyre og venstre og spør om den/de du ser er medlem i Negotia ?. For ordens skyld i disse valgtider; Negotia er partipolitisk uavhengig!!!

Hva er Negotia-dagen?

Som nevnt vil vi starte på Fornebu 12. September. Målet med dagen er å "hanke inn" flere medlemmer, samtidig som vi ønsker å snakke med deg som allerede er medlem. Arrangementet vil forhåpentligvis oppfattes som litt uortodoks til fagforening å være – men vi både håper og tror at det vil bidra til at flere ser oss.

Tidsplan:

06:30 – 09:30: Representanter fra styret i Negotia EVRY vil være tilstede foran A- og B-inngangen. Vi vil være tilgjengelig for en prat om Negotia. Vi tilbyr også en liten morgensnack.

11:00 – 14:00: Vi vil stå ved scenen på "Telenortorget" mellom kl. 11 og 14, og snakke med "gamle" og potensielle nye medlemmer. Vi arrangerer også konkurranser, og deler ut t-skjorter og flotte premier. Mer info om dette vil komme.

Sett av litt tid til oss den 12. September – det kan bli moro!!! Vi gleder oss i alle fall...