Nyheter

Livsforsikring til medlemspris

YS Livsforsikring sikrer dem du er glad i


En livsforsikring er ikke noe du tegner for deg selv, men for dem du er glad i. Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte, dersom du skulle falle fra.

Som medlem i Negotia kan du kjøpe en livsforsikring til svært lav medlemspris: YS Livsforsikring. Den kan gi en utbetaling som for eksempel kan brukes til å betale ned på gjeld. Partner eller ektefelle kan også kjøpe forsikringen.

Sjekk din pris hos gjensidige