Artikler

Enighet i lønnsoppgjøret 2017

Årets lønnsoppgjør i EVRY Norge AS ble avsluttet med enighet.

Da årets lønnsforhandlinger startet gikk vi inn i den som de optimister vi er, og hadde som mål å komme i land i overkant av frontfaget. Vår vurdering baserte seg på de fire kriterier, som er beskrevet i tariffavtale, og tar hensyn til selskapets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Det viste seg ganske snart at vår vurdering av hva som burde være en lønnsjustering som fortjent var temmelig forskjellig fra hva vår motpart definerte som «som fortjent» - dette er riktignok ikke helt uventet. 

Uansett ble resultatet som selskapet skriver i dagens informasjon.

Den totale kompensasjonsrammen ble 2,4 % hvorav 2 % utgjør rammen på årets lønnsoppgjør. De resterende 0,4 % benyttes til å øke innskuddet i innskuddspensjonsordningen, se endringer i tabellene under.

Følgende vil gjelde for våre medlemmer;

Enigheten om endringer i pensjonsordningen vår er forsøkt forklart veldig enkelt i tabellene under. 

Vi har tidligere informert om den lovmessige endringen i innskuddspensjonsordningen som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2017. Knekkpunktet ble flyttet fra 6 G til 7,1 G noe som medførte mindre innbetalinger for ganske mange.

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2017 kr. 93 634,- 

EVRYs innskuddspensjon fra 1. januar 2017 (utgår)

Knekkpunkter

% sats

Innbetaling

0 G – 1 G (0 – kr. 93634,-)

0

Kr. 0

1 G – 7,1 G (kr. 93634,- – kr. 664801,-)

4 %

Innbetaling avhengig av lønn

7,1 G – 12 G (kr. 664801,- - kr. 1123608,-)

8 %

Innbetaling avhengig av lønn

Har brukt G fra 1. mai 2017

De nye satsene i vår pensjonsordning, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2017 blir som følger: 

EVRYs NYE innskuddspensjon fra 1. januar 2017

Knekkpunkter

% sats

Innbetaling

0 G – 1 G (0 – kr. 93634,-)

4,25 %

Kr. 3979,-

1 G – 7,1 G (kr. 93634,- – kr. 664801,-)

4,25 %

Innbetaling avhengig av lønn

7,1 G – 12 G (kr. 664801,- - kr. 1123608,-)

8 %

Innbetaling avhengig av lønn

I enigheten ligger det også at selskapets «sparte» innskudd i forbindelse med den lovmessige endringen av knekkpunktet fra 1. januar 2017 tilbakeføres pensjonsordningen/oss (dette er innbakt i tabellen).