Artikler

Protokoll årsmøte 2017

Det ble avholdt ordinært årsmøte i avdeling Negotia EVRY torsdag 23.02.2017.

Protokoll med info om nytt styre.