Innkalling til årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling EVRY torsdag 23.februar 2017 kl. 16.

Saker til behandling er, ihht. vedtektene:

 1. Godkjen­nelse av innkal­lel­sen og dag­sor­den
 2. Valg av ord­sty­rer
 3. Valg av ref­er­ent
 4. Valg av 2 med­lemmer til å undertegne pro­tok­ol­len
 5. Års­be­ret­ning
 6. Regnskap / Buds­jett
 7. Inn­komne forslag
 8. (Godkjennelse av nytt styre)
 9. ­Valg av revisor
 10. Valg av valg­komité

Styret har reservert møterom på følgende steder:

 • Bergen:       FB40 5012 Fisketorget
 • Trondheim: Møterom 1B i Sluppenveien 17A
 • Fornebu:     A2B - Response

Det vil være tillitsvalgte fra Styret tilstede for å registrere deltagere ifbm. eventuell avstemming. For de som ikke kan være tilstede fysisk på disse lokasjonene er det mulig å være med på Skype (link utsendt i mail). Du må være innlogget for å kunne følge presentasjoner og for å kunne bli registrert, og dermed kunne stemme.

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!