Artikler

Innkalling til årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling EVRY torsdag 23.februar 2017 kl. 16.

Saker til behandling er, ihht. vedtektene:

 1. Godkjen­nelse av innkal­lel­sen og dag­sor­den
 2. Valg av ord­sty­rer
 3. Valg av ref­er­ent
 4. Valg av 2 med­lemmer til å undertegne pro­tok­ol­len
 5. Års­be­ret­ning
 6. Regnskap / Buds­jett
 7. Inn­komne forslag
 8. (Godkjennelse av nytt styre)
 9. ­Valg av revisor
 10. Valg av valg­komité

Styret har reservert møterom på følgende steder:

 • Bergen:       FB40 5012 Fisketorget
 • Trondheim: Møterom 1B i Sluppenveien 17A
 • Fornebu:     A2B - Response

Det vil være tillitsvalgte fra Styret tilstede for å registrere deltagere ifbm. eventuell avstemming. For de som ikke kan være tilstede fysisk på disse lokasjonene er det mulig å være med på Skype (link utsendt i mail). Du må være innlogget for å kunne følge presentasjoner og for å kunne bli registrert, og dermed kunne stemme.