Nyheter

En liten julehilsen m.m. – sent men godt!?

På et vis er det vel slik vi har følt det de siste årene - at vi alltid henger litt bakpå.

Det skjer mye i en stor bedrift som vår og det medfører travle dager for oss alle, også tillitsvalgte. Det er en kjensgjerning at det har vært, og er, mye uro både i arbeidslivet og samfunnet generelt for tiden, noe som også har påvirket og påvirker oss. Internt hos oss har nok de største utfordringene knyttet seg til alle endringene som har medført nedbemanninger.

For 1 år siden ble ca. 320 medarbeidere, hvorav 150 av Negotias medlemmer, i EVRY Norge virksomhetsoverdratt til IBM Services AS. Dette selskapet ble opprettet for at våre medarbeidere skulle få med seg sine opparbeidete AFP rettigheter over. Morselskapet, IBM, hadde ikke og har fortsatt ikke AFP avtale så her var vi med på å legge ting til rette for medarbeiderne som skulle over. Nå har det nettopp blitt kjent at ytterligere 250 medarbeidere, hvorav 40 av våre medlemmer, i EVRY Norge skal virksomhetsoverdras til IBM Services AS. Da er det betryggende å vite at Negotia har en oppegående klubb der med avtaleverket på plass.

I slutten av mai kom vi i gang med årets lønnsforhandlinger, og alle burde være kjent med resultatet – ramme på 2,2 %. Her er riktignok ikke alt på plass ennå fordi vi har en tvist med EVRY angående gjennomføringen av resultatet – les mer her!

Når vi først er inne på temaet penger så har nok mange av dere fått med dere at det skjer en lovmessig endring i regelverket for bedriftsbaserte pensjonsordninger med virkning fra 1. januar. Denne endringen er til ugunst for EVRYs medarbeidere om det ikke følges opp med en økning av innskuddet for den enkelte. EVRY har uttalt at de ønsker å gjennomføre diskusjoner for å øke innskuddssatsene som del av lønnsforhandlingene med fagforeningene i 2017.

For første gang i vår tid i Negotia var streikefaren stor i slutten av september, begynnelsen av oktober. Saken ble behørig kommentert i siste nummer av Negotia Magasin, men saken dreide seg i korthet om det som kalles tariffhopping. Dvs. at en arbeidsgiver bytter arbeidsgiverorganisasjon for å komme inn i et annet og for arbeidsgiver bedre(billigere) avtaleregime. Streik ble avverget noen sene nattetimer hos riksmeklingsmannen.

Vi må også nevne at EL & IT sin hovedtillitsvalgte er sagt opp og saken hans kommer opp i Asker og Bærum Tingrett i slutten av januar 2017. I tillegg ble Negotias frikjøpsavtale for 2 tillitsvalgte sagt opp i sommer. I den sistnevnte saken kom vi til en omforent løsning i slutten av november, noe som medfører at Negotia fra 1. januar 2017 bare har 1 frikjøpt tillitsvalgt.

Anka slutter 1. januar for å begynne som rådgiver i Negotia (1 års vikariat), og vi ønsker henne alt godt i ny jobb. Negotia er «svinheldig» som får henne, mens vi nok må innrømme at savnet kommer til å bli stort.

En annen ting som gir meg grunn til å være litt bekymret, er at vi sliter med å finne medlemmer som er villige til å ta utfordringen det er å bli tillitsvalgt, ja rekruttering generelt er vel et nøkkelord. Det må vel nok engang innrømmes at vi ikke får dette med rekruttering og nødvendig informasjon helt til, slik som vi skulle ønske. Vi får liksom aldri sagt ofte nok at det å være organisert først og fremst betyr at man blir en del av et fellesskap som sammen forhandler lønn og arbeidsvilkår med arbeidsgiver. Man er alltid sterkere sammen med andre, det gir trygghet og forutsigbarhet i arbeidshverdagen!

Huff, dette ble jo nesten litt depressivt! Men vi står han av og går inn i 2017 med krum hals, og da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig God Jul og et fremgangsrikt Nytt År!

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!