Nyheter

Informasjon om lønnstvist

Lønnsforhandlingene mellom Negotia EVRY og bedriften for 2016 ble avholdt i perioden 30.mai – 21.juni 2016. Som de fleste kjenner til ble partene enige om en lønnsramme på 2,2% av Negotias lønnsvolum (summen av medlemmenes lønn) med virkning fra 1.april. Etablert praksis i alle år har vært at man da har tatt utgangspunktet i lønnsvolumet pr. 1.april og fått en sum X (som er lønnsvolum * lønnsramme). Denne kronesummen  X har som oftest bestått av en generell del, som alle medlemmene får (også de som er i oppsigelse), samt en individuell del. 

Etter lønnsoppgjøret får foreningen lister over hvordan bedriften har fordelt tilleggene på våre medlemmer, slik at vi har mulighet til å kontrollere og eventuelt justere for feil. Som regel har dette vært en grei øvelse da bedriften har forholdt seg til det vi ble enige om i protokoll og etablert praksis. Men slik var det ikke i år. Uten å informere oss innfører bedriften sin egen kreative tolkning av protokoll og bestemmer at de skal bruke lønnsvolumet på et senere tidspunkt i året, til og med et tidspunkt som er etter at protokoll er underskrevet. Dette er meget oppsiktsvekkende og medfører at kronesummen til fordeling til våre medlemmer blir mye lavere, ca. 400.000 kr mindre enn beregnet. Dette er et vesentlig beløp til fordeling til våre medlemmer. Et beløp som nå bedriften legger beslag på til tross for at vi mener protokoll + etablert praksis er ganske klar. 

Vi gjorde bedriften oppmerksom på differanse og la krav på beløpet og krevde tvisteforhandlinger etter Hovedavtalen. Bedriften har trenert denne behandlingen slik at forhandlingsmøtet ikke kom i stand før nå i desember. Denne forhandlingen endte med uenighet slik at vi nå blir nødt til å ta saken til organisasjonsmessig behandling. 

Hva er så konsekvensen hvis bedriften får ta seg til rette på denne måten? Dersom bedriften fritt kan få tolke underskrevne protokoller på sin egen kreative måte setter det tilliten vår på prøve. Hvordan kan vi stole på de avtaler vi underskriver med de? En slik fri tolkning åpner for at bedriften kan gi hele eller store deler av lønnsrammen til de som slutter, slik at de som sitter igjen ikke får lønnsøkning. Poenget med en lønnsforhandling faller da bort. Etablert praksis har vært at bedriften har gitt det generelle tillegget til de i oppsigelse, noe som gjør at en del av lønnsrammen allerede forsvinner ut. Og jo flere som slutter, jo mer av lønnsrammen forsvinner ut. Det er heller ikke akseptabelt at ved å trenere utbetaling på lønnsoppgjøret så sparer bedriften penger på våre medlemmers bekostning og som går rett i lomma på eierne! 

Det er trist at bedriften velger å sette samarbeidet og tilliten vår så på prøve, da vi har mange viktige saker fremover hvor det er viktig med et godt samarbeid. Flere av våre andre opparbeidede rettigheter kuttes det også nå i, f.eks. pensjon og lønn, så det er viktigere enn noensinne å være organisert og være sterke sammen for å stå imot!

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!