Artikler

Vi trenger flere medlemmer!

Vårt medlemstall har vært dalende de siste årene, en del har sluttet via nedbemanninger, alder eller overgang til IBM. Vi er avhengig at flest mulig er organisert slik at vi opprettholder våre avtaler, opparbeidede rettigheter og ikke minst AFP! 

Så vi trenger hjelp av dere, våre medlemmer, til å verve nye medlemmer. Dere er våre beste ambassadører, som kan fortelle kolleger viktigheten av å være organisert i Negotia, spesielt dere som har blitt hjulpet i en vanskelig situasjon. Så snu deg rundt og spør dine kollegaer om de er organisert og fortell om hvor viktig det er å organisere seg i Negotia. I tillegg kan det være masse penger å spare på å benytte seg av medlemsfordelene.

Som et lite incentiv vil vi belønne hver som verver et nytt medlem med 2 Flaxlodd, i tillegg vil du være med i trekningen av et gavekort på kr. 5.000,-, kanskje kan du invitere en venn eller 2 (eller vervede medlemmer?) på en bedre middag.

Hva må du gjøre?

Så snart det nye medlemmet er registrert vil du få godskrevet dine lodd og de vil bli sendt ut fortløpende. Kampanjen vil foregå ut desember og trekningen av gavekortet foretas rett etter midnatt 31.12.2016 laughing

PS! Innmeldingsmåneden er gratis!
PS2! Vi deler ut Flaxlodd for dine vervinger i januar også, men disse blir ikke med i trekning av gavekortet.
PS3! Jo flere du verver i desember jo større sjanse for å få gavekortet J