Organisere deg?

Fri juridisk bistand - kvalifisert rådgivning - personlig oppfølging - omfattende skoleringstilbud - gunstig forsikrings- og banktilbud - medlemsblad - nettjenester m.m.

Du tar kanskje dagens opparbeidede rettigheter for gitt og tror at du greier deg best alene? Du får jo det samme som de som er organisert allikevel sier du? Du tenker kanskje ikke på at de fleste ting du tar for gitt idag er kjempet frem av fagforeningene, alt fra lønn, ferie og permisjonsordninger, overtid, pensjoner, forsikringer, regulering av arbeidstid og arbeidsmiljø. Disse opparbeidede rettighetene er hele tiden under angrep fra arbeidsgivere og må hele tiden forsvares. Jo større og sterkere en fagforening er, jo lettere er det å stå imot presset fra arbeidsgivere. Overlater du til andre å forsvare dine rettigheter eller vil du bli med å støtte alle på laget ditt?

For at en ansattgruppe skal få gjennomslag hos ledelsen er det ofte nødvendig å opptre samlet. Organisering kan bidra til dette, og til utvikling av samarbeidet mellom partene. Innflytelse på beslutninger i bedriften som har betydning for de ansatte, er avgjørende for den enkeltes motivasjon, trivsel, effektivitet osv.

Tariffavtale gir ansatte rett til å forhandle om lønn og arbeidsvilkår. Som organisert har du noen å kontakte hvis du trenger hjelp vedrørende arbeidssituasjonen din. Som medlem får du også tilgang til en rekke økonomiske goder.

Ved å være uorganisert er det ikke automatikk i at man får ta del i de samme fremforhandlede goder. I lønnsforhandlinger finnes det eksempler på at de uorganiserte ikke får ta del i samme lønnsutvikling som de fagorganiserte. Som uorganisert står man som regel alene ved evt. oppsigelser eller tvister med arbeidsgiver. Det å være fagorganisert er en billig forsikring, og gir deg et stort hjelpeapparat i ryggen dersom du trenger det.

Negotia er tilsluttet hovedorganisasjonen YS. Alle YS-organisasjonene er partipolitisk uavhengige.